برچسب: ایزوفیکس

تکنولوژی
ایزوفیکس ( ISOFIX ) چیست؟

ایزوفیکس ( ISOFIX ) چیست؟

ایزوفیکس ( ISOFIX ) یک استاندارد جهانی برای محل اتصال صندلی کودک در خودرو است. امروزه...