لوگوی خوش آمدگویی

لوگو خوش آمدگویی، با اتصال به سنسور خودرو هنگام باز شدن درب روشن میشود و نمای زیبایی ایجاد میکند

لوگوی خوش آمدگویی

لوگوی زیر درب یکی از آپشن های لوکس است که به صورت فابریک نصب شده است. کارکرد لوگوی زیر درب به این صورت است که وقتی درب خودرو را باز میکنند و قصد سوار شدن را دارند لوگوی خودرو توسط لیزر روی زمین نقش میبندد.