مجهز به چهار دوربین

حتما شما در هنگام آفرود، نیاز به بررسی محیط اطراف خود داشته اید، در تویوتا لندکروزر جدید ایم مسئله با چهار دوربین و یک مانیتور 9 اینچی حل شده است!

مجهز به چهار دوربین
مجهز به چهار دوربین

تویوتا لندکروزر جدید مجهز به مانیتور 9 اینچی لمسی با قابلیت های بسیار که به سادگی با فشردن یک کلیک می توانید به اطراف خود احاطه داشته باشید.

مجهز به دوربین جلو، عفب و جانبی که در مواقع آفرود و دیگر به کمک شما خواهد آمد.