مجهز به 8 ایربگ

کیسه هوا های پیشرفته نصب شده روی صندلی راننده و سرنشین جلو، کیسه هوای زانوی راننده، علاوه بر کیسه های هوای پرده جانبی جلو و عقب، به صورت استاندارد با یک سیستم کیسه هوای پیشرفته راننده و سرنشین جلو ارائه می شود. در کل هشت کیسه هوا که همه آنها روی ایمنی شما متمرکز هستند.

مجهز به 8 ایربگ
مجهز به 8 ایربگ

هدف از کیسه هوا، کاهش سرعت حرکت رو به جلوی مسافر، تا حد ممکن در کسری از ثانیه است. سه قسمت در کیسه هوا وجود دارد که به تحقق این شاهکار کمک می کند: خود کیسه هوا که از مواد نایلونی نازک ساخته شده است و در قسمت فرمان، داشبورد، صندلی و درب خودرو تعبیه شده است. در زمان تصادف، ضربه توسط سنسور تعبیه شده در خودرو و یا توسط یونیت ایربگ تشخیص داده شده و مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرد، چنانچه مقدار ضربه در حدی باشد که لازم باشد تا کیسه هوا عمل کند، دستور عمل کردن ایربگ به آن ایربگ صادر می شود و ولتاژی به آن ارسال می گردد که موجب می شود تا آن یونیت ایربگ تحریک شده و عمل نماید.

مزایا ایربگ

سیستم تورمی کیسه هوا بر اثر واکنش سدیم آزید (NaN3) با نیترات پتاسیم (KNO3) برای تولید گاز نیتروژن عمل می کند. انفجارهای گرم نیتروژن کیسه هوا را باد می کند.

تلاش های اولیه برای استفاده از ایربگ در درون خودرو با موانعی همچون بحث هزینه آن و موانع فنی مانند ذخیره و رها سازی گاز فشرده مورد استفاده در آن به همراه بود. محققان از خود می پرسیدند:

  • آیا فضای کافی در درون خودرو برای قرار دادن محفظه گاز وجود دارد؟
  • آیا گاز می تواند تا پایان عمر خودرو در فشار بالا محبوس بماند؟
  • چگونه می توان کیسه ای ساخت که به سرعت و در دماهای مختلف بدون ایجاد صدای انفجار مهیب، عمل کند؟

آنها به دنبال راهی برای ایجاد یک واکنش شیمیایی برای تولید نیتروژن جهت باد کردن کیسه هوا بودند. در همین زمان بود که باد کننده های کوچک با سوخت جامد در دهه 1970 به نجات آنها آمد.

این سیستم باد کردن  شبیه تقویت کننده موشک های جامد است. سیستم کیسه هوا یک پیشراننده جامد را آتش می زند که به سرعت می سوزد تا حجم زیادی از گاز را برای باد کردن کیسه ایجاد کند. کیسه پس از آن به معنای واقعی کلمه از محل نصب خود با سرعتی تا حدود حداکثر 322 کیلومتر در ساعت خارج می شود که سریعتر از پلک زدن است! در کسری از ثانیه ، گاز به سرعت از طریق سوراخ های کوچکی که بر روی کیسه هوا تعبیه شده است،خارج می شود.

با وجود اینکه کل فرآیند فقط در یک بیست و پنجم ثانیه انجام می شود، این زمان اضافی برای جلوگیری از صدمات جدی کافی است. ماده ریزی که از کیسه هوا آزاد می شود، پودر معمولی ذرت یا تالکوم است که توسط سازندگان کیسه هوا برای قابل انعطاف نگه داشتن و نرم کار کردن کیسه ها استفاده می شود.