تست تصادف C-HR 2021

تست تصادف و سیستم های پیشگیری از تصادف C-HR 2021 توسط یورو اِن‌سی‌اِی‌پی؛ خوب است بدانید یورو اِن‌سی‌اِی‌پی (Euro NCAP) مخفف عبارت انگلیسی European New Car Assessment Programme است که در معنی به جمله "برنامه ارزیابی خودروهای جدیدی اروپایی" خواهید رسید. این برنامه ارزیابی عملکرد ایمنی مربوط به محصولاتی خواهد بود که در قاره اروپا تولید می‌شود و یا به قصد استفاده در بازار اروپا از دیگر کشورهای جهان صادر می‌شود.

عقب کمک راننده (شاگرد)  راننده
حفاظت از تصادف مقابل
خیر بله بله کیسه هوا جلو
بله بله بله کمربند پیش کشنده
بله بله بله محدود کننده کمربند
خیر خیر بله کیسه هوا زانو
حفاظت از تصادف جانبی
بله بله بله کیسه هوای سر جانبی
خیر بله بله کیسه هوای قفسه سینه جانبی
خیر بله بله کیسه هوا لگن جانبی
حفاظت از کودک
بله خیر - ایزوفیکس
خیر خیر -  یکپارچه صندلی کودک
- بله - کلید قطع کیسه هوا
دستیار ایمنی
بله بله بله یادآوری کمربند ایمنی

------

سایر سیستم های ایمنی
خیر درب موتور (کاپوت) فعال
بله عابر پیاده AEB
بله
AEB شهر
بله AEB بین شهری
بله کمک سریع
بله هشدار خروج از خطوط