میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایس

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایس برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایس
اندازه تایر جلو عقب
215 / 70R16C 108/106T 350kPa 375kPa