میزان باد و فشار لاستیک تویوتا پریوس

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا پریوس برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا پریوس
اندازه تایر جلو عقب

215/45 R17 87W

220kPa
2.2bar
210kPa
2.1bar