شارژ وایرلس پریوس

دیگر لازم نیست هنگام رانندگی، نگران شارژ گوشی خود باشید. با شارژر وایرلس تویوتا شارژ گوشی به آسانی انجام می‌شود. نیازی به سیم و کابل نیست، فقط گوشی را کنار لیور دنده قرار دهید. گوشی شارژ می‌شود.

شارژ وایرلس پریوس

دیگر لازم نیست هنگام رانندگی، نگران شارژ گوشی خود باشید. با شارژر وایرلس تویوتا  شارژ گوشی به آسانی انجام می‌شود. نیازی به سیم و کابل نیست، فقط گوشی را کنار لیور دنده قرار دهید. گوشی شارژ می‌شود.