میزان باد و فشار لاستیک تویوتا یاریس

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا یاریس برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا یاریس
نوع تایر 14-inch 15-inch تایر زاپاس
اندازه تایر 175/70R14 84S 175/65R15 84H T125/70D16 96M
فشار هوا تایر Front

250kPa

2.5 bar

36psi

230kPa

2.3 bar

33psi

420kPa

4.2 bar

60psi

عقب

240kPa

2.4 bar

35psi

220kPa

2.2 bar

32psi

اندازه چرخ 14 x 5J 15 x 5 1/2J 16 x 4T
Wheel nut torque 103 N m 103 N m 103 N m