میزان باد و فشار لاستیک لکسوس NX

میزان باد و فشار لاستیک لکسوس NX برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک لکسوس NX
اندازه تایر   جلو عقب
225/60R17 102H
 
  240kPa
2.4 bar
240kPa
2.4 bar
اندازه تایر Speed Front Rear

225/60R18 100H

235/55R18 100V

>160km/h 270kPa
2.7 bar
270kPa
2.7 bar
<160km/h 220kPa
2.2 bar
220kPa
2.2 bar