دیسک های ترمز بهینه شده

دیسک های ترمز بهینه شده و هوشمندتر

دیسک های ترمز بهینه شده

دیسک های ترمز جلو ۱۳.۹ اینچی و ۱۳.۵ اینچی دیسک های عقب به همراه ۴ سنسور ضد قفل باعث بهبود قدرت ترمز لکسوس lx570 شده است.