میزان باد و فشار لاستیک لکسوس RX

میزان باد و فشار لاستیک لکسوس RX برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک لکسوس RX
  جلو عقب
اندازه تایر 235/65R18 106V 235/65R18 106V
Pressure: 160km/h ~

260kPa

2.6 bar

38psi

260kPa

2.6 bar

38psi

Pressure ~160km/h

250kPa

2.5 bar

37psi

250kPa

2.5 bar

37psi

اندازه تایر 235/55R20 102V 235/55R20 102V
Pressure: 160km/h ~

300kPa

3.0 bar

44psi

300kPa

3.0 bar

44psi

Pressure: ~160km/h

230kPa

2.3 bar

34psi

230kPa

2.3 bar

34psi