میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایلوکس

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایلوکس برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایلوکس
اندازه تایر         جلو عقب
 265/60R18110H

200kPa   
2.0 bar
29psi

230kPa
2.3 bar
33psi

300kPa   
2.0 bar
29psi

250kPa
2.5 bar
36psi