میزان باد و فشار لاستیک لکسوس LX

میزان باد و فشار لاستیک لکسوس LX برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک لکسوس LX
اندازه تایر سرعت جلو عقب
275/50R21 113V

160km/h and under

230kPa

2.3 bar

33psi

230kPa

2.3 bar

33psi

160km/h and over

230kPa

2.3 bar

33psi

280kPa

2.8 bar

41psi