مانیتور پانارومیک

لکسوس nx مجهر به ۴ دوربین با کیفیت بالاست تلفیق تصویر این دوربین ها دید پانارومیک (چشم پرنده ) ایجاد می کند و تصویری از بالای خودرو ارایه می دهد ! تصویر ایجاد شده کمک زیادی در پارک خودرو در شرایط مختلف به راننده می کند.

مانیتور پانارومیک