نکاتی در مورد روغن و تعمیر اساسی موتور

نکاتی در مورد روغن و تعمیر اساسی موتور

تعمیر اساسی موتور:

به طور کلی تعمییر اساسی موتور شامل:

  • تراش سرسیلندر
  • تعویض یاتاقان
  • تعویض پیستون ها
  • تعویض اویل پمپ
  • تعویض تسمه تایم

علل نیاز به تعمییر اساسی موتور:

عموما عللی که باعث نیاز به تعمییر اساسی موتور می شوند مربوط به سیستم روانکاری و خنک کنندگی خودرو می شود از این رو تعویض روغن موتور در موعد و زمان مناسب از اهمیت بالایی برخواردر است. البته ورود آب و خاک به درون موتور نیز می تواند از عواملی باشد که باعث شود موتور شما نیاز به تعمییر اساسی پیدا کند.

تعویض روغن ها:

روغن موتور

روغن موتور خودروهای تویوتا و لکسوس بدون در نظر گرفتن وضعیت و رنگ روغن باید هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.مایع خنک کننده خودرو باید هر سال و یا هر ۴۰ هزار کیلومتر کاملا تعویض شود.

در خرید موتور باید دو فاکتور مهم را مد نظر قرار دهید .API و SAE

               سطح کیفی API         وضعیت توضیحات
CK-4 رایج در سال 2017 میلادی برای موتورهای دیزلی چهارزمانه با دور بالا برای دستیابی به استاندارد انتشار آلایندگی غیر جاده ای 2017 عرضه گردید.

 

عملکر روغن موتور های API CK-4 بسیار فراتر از معیارهای عملکرد CJ-4، CI-4، CI-4 PLUS، CI-4 و CH-4 بوده و می تواند برای موتورهای دیزلی که سطوح کیفی بالا توصیه گردیده است، مورد استفاده قرار گیرد.

CJ-4 رایج عملکرد روغن موتور با سطح کیفی API CJ-4 از معیارهای عملکرد سطوح کیفی CI-4 ، CI-4 PLUS، CI-4، CH-4، CG-4 و CF-4 بالاتر است و می تواند به عنوان روغن موتور مناسب موتورهایی که سطوح کیفی بالا برای آنها توصیه گردیده است، مورد استفاده قرار گیرد.
CI-4 رایج  موتورهای دیزلی چهار زمانه با دور بالا برای تامین استاندارد انتشار آلایندگی 2004 در سال 2002 عرضه گردید. همچنین می توان به جای سطوح کیفی CH-4و CE و CF-4 و CG-4 استفاده نمود. برخی از روغن موتورهای با سطح کیفی CI-4 می توانند سطح کیفی CI-4 PLUS را دارا باشند.
CH-4 رایج در سال 1998 میلادی برای موتورهای دیزلی چهار زمانه با دور بالا براساس استانداردهای انتشار آلایندگی 1998 عرضه گردید. همچنین می توان به جای سطوح کیفی CD و CE و CF-4 و CG-4 استفاده نمود.
CG-4 منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 2009 مناسب نیست.
CF-4 منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 2009 مناسب نیست.
CF-2 منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 2009 مناسب نیست. موتورهای دو زمانه ممکن است نیازهای مختلف روانکاری را نسبت به موتورهای چهار زمانه داشته باشند، بنابراین تولید کننده خودرو می بایست با استانداردهای روانکاری بروز، روغن موتور مناسب را پیشنهاد نمایند.
CF منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 2009 مناسب نیست.
CE منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 1994 مناسب نیست.
CD-II منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 1994 مناسب نیست.
CD منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 1994 مناسب نیست.
CC منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 1990 مناسب نیست.
CB منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 1961 مناسب نیست.
CA منسوخ احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 1959 مناسب نیست.

پارامتر بعدی ویسکوزیته روغن یا SAE است

هر چه عدد ویسکوزیته بیشتر باشد باعث طول عمر بیشتر موتور خودرو می شود در مورد تویوتا و لکسوس توصیه اکید نمایندگی تویوتا اورنگ استفاده از روغن اصلی تویوتا برای خودروست.روغن های اصلی ویسکوزیته های متفاوتی در دما های مختلف دارند زمانی که موتور سرد است و نیاز است روغن به سرعت در موتور جریان پیدا کند ویسکوزیته پایین است و زمانی که موتور گرم شد ویسکوزیته افزایش می یابد و باعث محافظت بیشتر موتور می شود