تویوتا هایس

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایس

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایس

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا هایس برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.