کیت بدنه لکسوسی تویوتا کمری

لوازم تعویضی و سفارشی هنگام تغییر کیت لکسوسی تویوتا کمری، شامل موارد زیر می باشد:

تعویض سپرهای جلو و عقب
تعویض چراغهای جلو و عقب
تودوزی با انتخاب مشتری (سفارشی)

نصب بال عقب (سفارشی)

تعویض فرمان (سفارشی)

تعویض صندلی ها (سفارشی)

نصب مانیتور هوشمند جدید ( سفارشی)

 

مناسب برای مدل های 2007 - 2011