کیت تغییر فیس لکسوسی کرولا ۲۰۰۸

کیت تغییر فیس لکسوسی کرولا ۲۰۰۸

کیت بدنه طرح لکسوس مناسب خودروهای کرولا از مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲

لوازم تعویضی و سفارشی هنگام تغییر کیت لکسوسی تویوتا کرولا ، شامل موارد زیر می باشد:

تعویض سپرهای جلو 
تعویض چراغهای جلو و عقب
تودوزی با انتخاب مشتری (سفارشی)

نصب بال عقب (سفارشی)

تعویض فرمان (سفارشی)

تعویض صندلی ها (سفارشی)

نصب مانیتور هوشمند جدید ( سفارشی)

 

مناسب برای مدل های 2008 - 2012