میزان باد و فشار لاستیک تویوتا راوفور

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا راوفور برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا راوفور
اندازه تایر فشار تایر جلو فشار تایر عقب
225/65 R17 102H

220kPa

2.2 bar

32psi

220kPa

2.2 bar

32psi