میزان باد و فشار لاستیک تویوتا سی اچ آر

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا سی اچ آر برای چرخ های جلو و عقب به شرح زیر می باشد.

میزان باد و فشار لاستیک تویوتا سی اچ آر
اندازه تایر جلو عقب
225/50R18 95V 230 kPa
2.3 bar
33 psi
230 kPa
2.3 bar
33 psi