صفحه ۱۱.۶ اینچی و کار پلی

صفحه ۱۱.۶ اینچی با قایلیت کار پلی اپل . شما می توانید گوشی خود را به سیستم مولتی مدیا خودرو وصل کنید و موسیقی گوش کنید تماس تلفنی برقرار کنید و ...

صفحه ۱۱.۶ اینچی و کار پلی