گیربکس 8 سرعته اتوماتیک

در گیربکس هشت سرعته پرش در سرعت موتور بین چرخ دنده ها کم نگه می دارد و موتور همیشه در مجاورت محل کار ایده آل خود عمل می کند. گیربکس راحت ، سریع و بسیار انعطاف پذیر می باشد

گیربکس 8 سرعته اتوماتیک

استحکام فوق العاده گیربکس اتوماتیک تیپ ترونیک هشت سرعته، مبدل کلاسیک گشتاور در تغییر عملکرد و عملکرد اولیه آن قابل توجه است. در گیربکس هشت سرعته پرش در سرعت موتور بین چرخ دنده ها کم نگه می دارد و موتور همیشه در مجاورت محل کار ایده آل خود عمل می کند. گیربکس راحت ، سریع و بسیار انعطاف پذیر می باشد.
کلاچ قفل کننده مبدل گشتاور و دمپر یکپارچه نیز نقش مهمی در کارآیی دارند. در هنگام رانندگی معمولی ، کلاچ بسته شده و گیربکس را مستقیماً به موتور متصل می کند. در شرایط خاص با یک لغزش محدود عمل می کند ، که با میراگرها در تعامل است.بدون بروز لرزش سرعت بسیار کم موتور را  اجازه می دهد.هنگامی که ماشین در حالت ایستاده است ، یک کوپل داخلی انتقال را از موتور جدا می کند ، حتی اگر اهرم انتخاب کننده در جایگاه درایو Drive باقی بماند. گردش روغن در مبدل مانع از خسارات ناشی از آن می شود. بنابراین هنگامی که راننده ترمز را آزاد می کند ، کلاچ دوباره درگیر می شود و اثر میرایی مبدل گشتاور ، یک شروع آرام را تضمین می کند.