ریموت و کی لس تویوتا یاریس

کافی ست ریموت تویوتا یاریس در جیب شما باشد تا با فشردن دکمه کوچک تعبیه شده روی دستگیره در قفل درب ها بار شود و با زدن کلید استارت موتور روشن شود.

ریموت و کی لس تویوتا یاریس