تویوتا GT86 2021

تویوتا GT86 ار سری خودرو های سواری اسپرت شرکت تویوتا می باشد که با همکاری سوبارو ساخته شده است این ویدیو رسمی شرکت تویوتا از GT86 می باشد.