سيستم هشداردهنده خروج از خطوط به همراه کنترل خودکار فرمان

در صورت تغییر ناگهانی خودرو در مسیر، و خروج آن از میان خطوط، این سیستم با کمک پیام های صوتی و تصویر به راننده هشدار خواهد داد و در صورت نیاز با کنترل فرمان، خودرو را به میان خطوط و مسیر امن هدایت خواهد کرد.

سيستم هشداردهنده خروج از خطوط به همراه کنترل خودکار فرمان

سیستم Lane Keeping Assist  که با نام هشدار خروج از خطوط  (Lane Departure Warning)نیز شناخته می‌شود، برای اولین بار توسط خودروسازان ژاپن به کار گرفته شد. در سیستم رانندگی بین خطوط از سنسورهای مادون قرمز و دوربین برای تشخیص خطوط جاده استفاده شده است. این سیستم که پشت شیشه جلو خودرو نصب می‌شود می‌تواند به کمک دوربین خطوط جاده را تشخیص دهد. اطلاعات مربوط به پایش خطوط جاده به کامپیوتر خودرو ارسال می‌شود و در صورت تشخیص انحراف خودرو به راننده هشدار داده  می‌شود. این هشدارها شامل هشدارهای صوتی، تصویری و لرزشی می شود.

چند نکته درباره سیستم  Lane Keeping Assist

  • در صورتی که فضا تاریک باشد و چیزی روی این سیستم را پوشانده باشد، عملکرد این سیستم با اختلال مواجه میشود.
  • اگر شیشه جلو خودرو تعویض شود این سیستم به کالیبره کردن نیاز پیدا میکند.
  • اگر فاصله با خودرو جلویی کم باشد این سیستم قادر به تشخیص خطوط نیست.
  • بارش شدید باران، تابش مستقیم نور خورشید و پوشیده شدن مسیر از برف سبب میشود که سیستم رانندگی بین خطوط عملکرد مناسبی از خود نشان ندهد.
  • اگر راننده از چراغ راهنما استفاده کند از این سیستم هشداری دریافت نمیشود چراکه تشخیص میدهد تغییر مسیر با آگاهی انجام شده است.
  • اگر جاده فاقد خط کشی باشد سیستم هشدار بین خطوط غیر فعال میشود.
  • این سیستم به رانندگانی که دید خوبی ندارند بسیار کمک میکند.
  • دوربین رادار رانندگی بین خطوط به کروز کنترل، سیستم هشدار نقطه کور و هشدار بین خطوط متصل است.