سیستم تهویه

تویوتا یاریس مجهز به سیستم مدیریت دما و تهویه اتوماتیک است کافی است شما یک بار دما را تنظیم کنید تا این سیستم همواره دمای داخل خودرو را به صورت اتوماتیک تنظیم کند

سیستم تهویه